Welkom bij Ereprijs, een praktijk voor psychologische en orthopedagogische hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen. U of uw kind kan bij Ereprijs terecht voor o.a. angst-, dwang- en stemmingsproblematiek, traumabehandeling, problemen op school/ werk, opvoeding- en gezinsproblemen.

 

Behandelaanbod

Cognitieve gedragstherapie

Bij Ereprijs wordt met name gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT is een bewezen en effectieve therapievorm voor vele psychische klachten zoals angst-, dwang- en stemmingsproblematiek. Ook kan het zijn dat u iets naars heeft meegemaakt en daar nog steeds veel aan moet terugdenken of dat het op een andere manier uw leven blijft beinvloeden. Een kortdurende traumabehandeling middels CGT kan dan uitkomst bieden. De therapie is zowel voor volwassenen als kinderen en jongeren geschikt. Bij kinderen worden ouders uiteraard intensief betrokken. Bij jongeren gebeurt dit in goed overleg.

 

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut dient u te ontdekken hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag

 

Opvoedingsondersteuning en video interactie begeleiding

Het is niet altijd nodig dat kinderen zelf komen. De behandeling kan ook soms via u als ouder plaatsvinden. Dit verloopt via gesprekken waarin u handvatten krijgt om thuis mee aan de slag te gaan. Ook is het mogelijk om bij u thuis te komen.

Voor gezinnen met jonge kinderen bestaat ook de mogelijkheid om te werken met video home training. Deze methodiek richt zich de ‘basiscommunicatie’ met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het contact. Deze vorm van ondersteuning vind bij u thuis plaats.

 

EMDR

EMDR is een veel toegepaste en bewezen effectieve vorm van traumabehandeling. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Vereniging EMDR Nederland (www.emdr.nl). Deze vorm van trauma therapie is mogelijk vanaf januari 2016, voor andere vormen van traumatherapie kunt u vanaf heden terecht.

 

Intelligentieonderzoek

U maakt zich zorgen over het functioneren van uw kind op school en u vraagt zich af in hoeverre de intelligentie van uw kind daarbij een rol speelt. Mogelijk vraagt u zich af of uw kind hoogbegaafd is, of u vraagt zich juist af of uw kind wel of niet over moet gaan. Ook kunt u zich afvragen hoe het toch komt dat er bij uw kind niet uit komt op school, wat er eigenlijk toch in zou moeten zitten. Een intelligentieonderzoek kan dan meer duidelijkheid geven. Bij Ereprijs wordt gebruik gemaakt van betrouwbare intelligentietesten voor kinderen in de leeftijd van  2 1/2 tot 16 jaar.

Naast de intelligentie wordt ook altijd breder gekeken naar de sterke en zwakke kanten van het kind, zodat er een gedegen advies wordt gegeven over de mogelijkheden van uw kind en hoe hij/zij het beste ondersteund kan worden. Bij kinderen vanaf 5 jaar worden ook de zogeheten executieve functies (o.a.) het werkgeheugen in het onderzoek meegenomen.

Het onderzoek bestaat uit een intake gesprek, invullen van vragenlijsten door ouders en eventueel school, de afname van de intelligentietest, een gesprek waarin de onderzoeksresultaten en adviezen worden besproken en een verslag.

 

Nadine Kroeze

Tarieven

  

Eerste telefonische kennismaking

Uurtarief

Sessie

Telefonisch/

E-mailconsult

De eerste telefonische kennismaking is helemaal gratis.

Dit duurt maximaal 15 minuten.

Het uurtarief van een sessie is € 65,00 euro. Een sessie duurt 45 minuten.

Telefonisch/E-mailconsult tussentijds kost € 21,50 Dit duurt maximaal 20 minuten.



Intelligentie

onderzoek

De kosten van een intelligentieonderzoek bedragen

350,- euro.

Samenwerking

Ereprijs werkt samen met verschillende disciplines in ParaMedisch Centrum

Logopediepraktijk Oetara

0598 620 978

www.oetara.nl

info@oetara.nl

 

Verloskundigenpraktijk Hoogezand

0598 392 786

www.verloskundigenpraktijkhoogezand.nl

 

Diëtistenpraktijk Groningen

050 577 99 59

www.dietistenpraktijkgroningen.nl

info@dietistenpraktijkgroningen.nl

 

Ergotherapie de Jonge en Roorda

050 542 24 48

www.ergotherapieharen.nl

info@ergotherapieharen.nl

 

Pedicuresalon Nice Feet

050 404 29 61

www.pedicure-nicefeet.nl

info@pedicure-nicefeet.nl

 

Buurtzorg team Slochteren

06 23 003 115

www.slochteren.buurtzorg.net

slochteren@buurtzorgnederland.com

 

Barbera Korthuis, Autisme en onderzoek communicatiesystemen

barberakorthuis@gmail.com

 

Mier Fysiotherapie

06 21 946 183

www.mierfysiotherapie.nl

info@mierfysiotherapie.nl

 

Kinderfysiotherapie, Fysie op kids

050 503 38 30 / 06 28 057 740

www.kinderfysiotherapie-praktijk.nl

info@kinderfysiotherapie-praktijk.nl

 

Psychosomatische fysiotherapie, de Praktijk

06 28 542 945

www.depraktijk-nietap.nl

info@depraktijk-nietap.nl

 

Achilleonzorg, podotherapie,

orthopedische schoenen, protheses en ortheses

podopedie: 050 312 36 51

ortheses/protheses en orth schoenen:

051 258 49 99

www.achilleonzorg.nl

info@achilleonzorg.nl

 

Kindercoachpraktijk Zaazuu

06 21 433 601

www.zaazuu.nl

info@zaazuu.nl

 

Kindercoach en zorgboerderij

Schildmeer

06 10 124 154

www.zorgboerderijschildmeer.nl

info@zorgboerderijschildmeer.nl

 

Huid- en oedeemtherapie van der Werff

050 409 61 31

www.huidtherapie-groningen.nl

info@huidtherapie-groningen.nl

Contact

Contactgegevens

Adres:

PMC Harkstede, Rijpmakanaal 4, 9617 CA Harkstede

 

Mocht u een afspraak willen maken of vragen hebben?

Stuur Ereprijs Praktijk vrijblijvend een bericht.

Telefoon:

06 30631647

E-mail:

info@ereprijspraktijk.nl

K.V.K.:

63698331